Markkinoinnin strateginen kehittäminen

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Business

Course language: 
Course description: 

Opintojakson koodi: LT00BJ52

Objectives: Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun periaatteet osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä.

Sisältö:
Strategisen markkinoinnin osa-alueet
Toimintaprosessien koordinointi
Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakaslähtöisten toimintojen ja tuotteiden kehittäminen
Brändiajattelu ja -viestintä markkinoinnin strategisena osa-alueena
Working methods and scheduling: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Assessment: 

0-5

Teacher(s): Mervi Väisänen
Email: mervi.vaisanen@kamk.fi
Queries related to enrollment practices: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 20.05.2019 - 31.08.2019
COURSE FULL