Monikulttuurisuus

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Languages and Communication

Course language: 
Course description: 

Opintojakson sisältönä ovat monikulttuurisuutta kuvaavat keskeiset käsitteet, maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikka, lainsäädäntö ja erilaiset kulttuurit.

Työskentelyprosessi:
Verkkomateriaalin ja annettuihin linkkeihin perehtyminen, aikataulutetut tehtävät, jotka on sijoitettu verkkomateriaalin yhteyteen oppimisprosessin etenemisen kannalta sopivaan kohtaan. Oppiminen etenee ja syvenee oppimistehtävien avulla.

Opintojakso on mahdollista suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaankahdeksan viikon aikana kuitenkin kalenterissa annettujen päivämäärien rajoissa. Oppimateriaali ja tehtävät ovat käytettävissäsi koko opintojakson ajan.
Opinnot tehdään kokonaan virtuaalisesti. Opiskelija on säännöllisesti yhteydessä Optima- oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja tutoriin.

Opiskelija tiedostaa oman kulttuurin arvot, osaa perustiedot monikulttuurisuudesta sekä osaa toimia kohdatessaan erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä. Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa asennetta ja toimintaa työskennellessään monikulttuuristen ihmisten parissa. Opiskelija ymmärtää, miten eri kulttuurit vaikuttavat ihmiseen ja hänen tapoihinsa toimia. Hän tietää yhteiskunnallisen maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikan sekä siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija muodostaa käsityksen erilaisten maamme vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kulttuurisista erityispiirteistä.

Working methods and scheduling: 

Verkko-opinnot

Assessment: 

0-5

Earlier education: Monikulttuurisuus opintojakso on tarkoitettu kaikille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille ja monikulttuurisia tietoja työssään tarvitseville.
Teacher(s): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Queries related to enrollment practices: averko@centria.fi


Enrolment date: 02.09.2019 - 13.09.2019
Date: 02.10.2019 - 11.12.2019
COURSE FULL