Musiikin ilmiöiden historia

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Culture, Master’s

Course language: 
Course description: 

Opiskelija tutustuu musiikinhistorian jäsentämiseen ilmiölähtöisesti. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kuulemastaan ja/tai soittamastaan musiikista kurssilla käsiteltyjä ilmiöitä aikakaudesta tai genrestä riippumatta. Opiskelija saa välineitä rakentaa historiallista ajattelua ja kulttuurista ymmärrystä oman muusikkoutensa kautta ja vuorovaikutuksessa muiden kurssilaisten kanssa. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan ja historiallista ajatteluaan kurssin tehtävien avulla.

Working methods and scheduling: 

Kurssissa on kolme osiota, kukin laajuudeltaan 1 op. Oppiminen perustuu aikataulutettujen tehtävien tekemiseen. Ne edellyttävät aineistoon tutustumista, musiikin kuuntelua ja omaa pohdintaa. Tehtävät palautetaan ohjeen mukaan joko kirjallisina (200-500 sanaa), valokuvina tai videoina. Kurssi alkaa ja päättyy yhteisellä webinaarilla, jossa kaikki osallistujat ovat yhtä aikaa verkkoyhteydellä yhteydessä Adobe Connect -liittymällä, joka toimii selaimessa. Kurssi sisältää aikataulutettuja tehtäviä, sillä tehtävät edellyttävät yhteistoimintaa verkossa.

Lisätietoa verkkokurssista elokuussa.

Assessment: 

Hyväksytty/Hylätty. Kurssi sisältää itsearviointia, vertaisarviointi (ei normatiivista) sekä asteikkoarviointi. Ohjaaja arvioi valittuja tehtäviä sanallisesti.

Info: 

Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille. Musiikin ilmiöiden historia -opintojakso on Digisti yhdessä -e-kurssitarjontaa. Tarjontaa järjestävät kaikki ammattikorkeakoulut, joissa opetetaan musiikkia, tanssia ja esittäviä taiteita.

Metropolian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijan OMA-työpöydän kautta, muiden ammattikorkeakoulujen musiikin opiskelijat täyttämällä avoimen AMK:n e-lomakkeen (Metropolian Digisti yhdessä -ilmoittautumislomake).

Earlier education: Verkkokurssi on suunnattu ammattikorkeakoulujen musiikinopiskelijoille.
Teacher(s): Leena Unkari-Virtanen
Email: leena.unkari-virtanen@metropolia.fi
Queries related to enrollment practices: laura.mahonen@metropolia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 15.09.2019
Date: 01.10.2019 - 15.12.2019