Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

-
5 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet:
1) Opiskelija osaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet.
2) Opiskelija tietää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt. Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja osaa soveltaa sitä oman ammattiryhmän toimintaan.
3) Opiskelija ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Sisältö:
1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteet ja lähtökohdat 1 op
2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt 2 op
3) Digitalisaation mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2 op

Working methods and scheduling: 

Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä yksilö- ja pari/pienryhmätehtävien avulla. Opettajan ohjaus tapahtuu Moodle-ympäristössä ja tarvittaessa AC:n tai Skypen kautta.

Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkamista.

Assessment: 

Hyväksytty/Hylätty
Hyväksytyn kriteerit:
Opiskelijan osallistuu aktiivisesti verkkotyöskentelyyn opintojakson tavoitteiden mukaisesti.
Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.
Opiskelija suorittaa hyväksytysti opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Teacher(s): Hilkka Honkanen
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@oamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 29.08.2019
Date: 02.09.2019 - 22.12.2019
COURSE FULL