Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö

-
5 ECTS

Hub:  Digitaalisuus, Digitaalisuus, Humanistinen ja kasvatusala, Hyvinvointi, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Nuorisotyö, Nuorisotyö, Nuorisotyö, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Course language: 
Course description: 

Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä, vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät. Opintojakson sisältöinä ovat nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala-, osa- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri, digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri. Nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät sekä nuorisotiedotuksen periaatteet.

Working methods and scheduling: 

Virtuaaliopinnot, valinnaiset oppimistehtävät ja keskustelut verkkoympäristöön. Opintojaksolla on 4 varsinaista tehtävää, joiden aiheet ovat pääsääntöisesti opiskelijan valittavissa. Tehtävät liittyvät nuoruuteen (orientoiva tehtävä), nuorisokulttuureihin esim. ala-, osakulttuuriin tai ajankohtaisen ilmiöön perehtyminen nuorten maailmassa. Mediakulttuuriin; sosiaalinen media ja kännykkäkulttuuri tehtävät ovat pienimuotoisia vuorovaikutuksellisia tehtäviä sekä esseetyyppinen tehtävä nuoristyöhön. Tarkemmat ohjeistukset tehtäviin opintojakson verkkoympäristössä. Opiskelija etenee omaan tahtiin, huomioiden kuitenkin tehtävien palautuspäivämäärät. Opintojaksolla ei ole aikataulutukseen sitovia webinaareja.

Assessment: 

0-5 -Tarkemmat arviointikriteerit opintojakson verkkoympäristössä.

Earlier education: 

Edeltävänä osaamisena suositellaan: Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.

Teacher(s): Timo Hintikka
Email: timo.hintikka@jamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@jamk.fi


Enrolment date: 18.11.2019 - 29.12.2019
Date: 13.01.2020 - 08.03.2020
COURSE FULL