Ohjelmoinnin perusteet (C++)

-
3 ECTS

Hub:  Ohjelmointikielet, Tekniikan ja liikenteen ala

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet
Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa.
Opiskelija osaa määritellä ja käyttää geneerisiä funktioita ja luokkia sekä operaattorifunktioita.

Sisältö
– olion automaattinen ja dynaaminen luonti
– konstruktorit ja destruktorit
– periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
– funktioiden kuormittaminen
– virtuaalifunktiot
– erilaiset parametrityypit
– kopiointikonstruktori
– operaattorifunktiot
– geneeriset funktiot ja luokat
– standardi luokkakirjasto

Working methods and scheduling: Kurssi on 100% itsenäisesti verkonkautta suoritettava kurssi joten opiskelija voi suorittaa sen täysin omaan tahtiinsa itselle sopivana ajankohtana.
Assessment: 
Opiskelija saa kurssista hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun hän on suorittanut sen tehtävistä vähintään 80%.
Info: Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.
Teacher(s): Petri Piiroinen
Email: petri.ppiiroinen@gmail.com
Queries related to enrollment practices: virve.prami@metropolia.fi


Note: Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin, itselle sopivana ajankohtana.

Enrolment date: 18.11.2019 - 31.12.2020
Date: 18.11.2019 - 31.12.2020