Ohjelmoinnin perusteet (C++)

-
3 ECTS

Hub:  Technology

Course language: 
Course description: 

Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa.
Opiskelija osaa määritellä ja käyttää geneerisiä funktioita ja luokkia sekä operaattorifunktioita.

Sisältö
– olion automaattinen ja dynaaminen luonti
– konstruktorit ja destruktorit
– periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
– funktioiden kuormittaminen
– virtuaalifunktiot
– erilaiset parametrityypit
– kopiointikonstruktori
– operaattorifunktiot
– geneeriset funktiot ja luokat
– standardi luokkakirjasto

Working methods and scheduling: 

Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi. Oppimisympäristö löytyy Viope-ympäristöstä.

Assessment: 

Kurssista saa merkinnän H = hyväksytty sen jälkeen kun siitä on suoritettu 80% tai enemmän

Teacher(s): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Enrolment date: 19.11.2018 - 31.12.2019
Date: 01.01.2019 - 31.12.2019