Osallistava pedagogiikka

-
5 ECTS

Hub:  4everyone

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet:

Opiskelija:
• tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
• oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
• tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
• tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
• osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
• hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Sisältö:

Pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista tarkastellaan yhteisöpedagogin ja kommunikaatio-ohjaajan erityisosaamisena. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä. Opintojakson aikana opiskelija voi valintansa mukaan perehtyä erityiskasvatukseen, sosiaalipedagogisiin toimintamuotoihin tai monikulttuurisen ohjaustyöhön.

Opiskelijapalautetta:

“Humakin osallistavan pedagogiikan kurssi oli ehdottomasti kaikkein paras opintoihin kuulunut opintojakso! Erittäin innostava ja kannustava kurssi kokonaisuus.”

“Todella hyvin toteutettu opintojakso!”

“Kiitos kaikille! Tätä kautta olen suorittanut 3/4 pakollisesta valinnaiskurssistani. Sisällöt ovat olleet selkeitä ja arvosanan on saanut nopeasti.

Working methods and scheduling: Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria: 10.10.2019 klo 12.30 - 14.00 12.12.2019 klo 12.30 - 14.00
Assessment: 
1-5, täydennettävä
Info: Opintojaksolle otetaan 100 opiskelijaa.
Teacher(s): Erja Anttonen
Email: erja.anttonen@humak.fi, p. 0400 349 245
Queries related to enrollment practices: avoinamk@humak.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 03.10.2019
Date: 10.10.2019 - 12.12.2019