Otetta suomalaiseen viittomakieleen

-
2 ECTS

Hub:  4everyone

Course language: 
Course description: 

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakenteiden perusteet tulevat tutuksi.

Tavoitteet:

Opiskelija:
– tietää visuaalisen ja kehollisen kielen oppimisstrategioita
– osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa ja fraaseja
– selviytyy tutuissa, yksinkertaisissa viittomakielisissä arkikeskusteluissa
monikanavaisiin ja monikielisiin resursseihin turvautuen
– osaa käyttää sanakirjoja ja muita viittomakielisiä materiaaleja oppimisen tukena

Working methods and scheduling: Itsenäinen työskentely
Assessment: 
1-5, täydennettävä
Earlier education: Ei ole.
Teacher(s): Hanna Putkonen-Kankaanpää
Email: hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi, p. 050 4119 594
Queries related to enrollment practices: avoinamk@humak.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 24.05.2020
Date: 02.09.2019 - 31.07.2020