Perhetyö

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Perhetyön opintojaksolla saat valmiuksia kohdata eettisesti erilaisia perheitä ja työskennellä heidän kanssaan sekä tunnistaa lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi tutustut lapsi- ja perhepalveluihin. Perhetyötä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkkoluentojen ja oppimistehtävien ja käytännöllisten harjoitusten avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
– arvioida lasten ja nuorten kehitystä uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin
– selittää varhaisen tuen tukemisen ja intervention merkityksen ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa
– tunnistaa vanhemmuuden tuen tarpeita ja vanhemmuuden arviointimenetelmiä sekä arvioi varhaisen tuen tarpeita
– soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä

Keskeinen sisältö

-lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät
– varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa
– perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit
– perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden arviointimenetelmät
– mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointi perustuu opintojakson arviointikriteereihin.
Arviointiasteikko: 0-5

Earlier education: - tietoteknisten välineiden hallinta - tiedonhankintataidot
Teacher(s): Auli Pohjolainen
Email: auli.pohjolainen@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 16.09.2019 - 30.11.2019
COURSE FULL