Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio

-
5 ECTS

Hub:  4everyone

Course language: 
Course description: 

Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) merkityksen puhevammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistajana. Hän tuntee erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja niihin liittyviä apuvälineitä. Hän motivoituu vuorovaikutukseen ja kommunikointiin puhevammaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osaa myös pohtia ja yhdistää opintojakson sisältöjä oman alansa asiakastyöhön. Opiskelija osaa tukea erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä edistää yhteisön edellytyksiä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation käyttämiseen oman ammattialansa näkökulmasta.
Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat puhevammaisen henkilön yksilölliset tuen tarpeet ja tukemisen lähtökohdat ja AAC-käsitteen määrittely sekä erilaiset AAC-kommunikaation menetelmät: ele- ja esinekommunikaatio, kuva- ja symbolikommunikaatio, piirroskommunikaatio ja tukiviittomat, selkokieli, bliss kieli. Opintojaksolla tehdään kommunikaatioharjoituksia.

Working methods and scheduling: 

Opintojakso toteutuu verkko-opetuksena, joka sisältää sekä aikataulutettuja webinaareja että itsenäistä verkkotyöskentelyä. Webinaarien ajankohdat ovat alla olevina päivinä klo 09:45 – 12:15.

Ma 30.09.2019
Ma 07.10.2019
Ma 21.10.2019
Ma 28.10.2019
Ma 04.11.2019
Ma 11.11.2019
Ma 18.11.2019

Opintojakson webinaareihin osallistuminen on välttämätöntä, jotta opintojakson saa suoritettua (3 poissaoloa sallitaan).

Assessment: 

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1-5

Earlier education: Opintojakso ei edellytä ennakko-osaamista. Kiinnostus aihetta kohtaan riittää :)
Teacher(s): Sanna Häkkinen
Email: sanna.hakkinen@jamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@jamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 22.09.2019
Date: 30.09.2019 - 24.11.2019