Ravitsemuslaatu

-
5 ECTS

Hub:  Hospitality Management

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet
Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä.
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Sisältö
– ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
– kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
– alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
– ravitsemuksellisen laadun kehittämistehtävä

Working methods and scheduling: 

Verkkototeutus, työskentelytavat:
– webinaarit 3 kpl (To 19.9.2019 klo 9 – 10.45 (aloitus), Ma 30.9.2019 klo 14.15 – 15.30 (tehtävänanto), Pe 1.11.2019 klo 13.15 – 14.00 (opintojakson päätös). Webinaarit nauhoitetaan tallenteiksi, jotka ovat katsottavissa myös myöhemmin.
– esittäytyminen ja ryhmäytyminen verkossa
– verkkotentti (Ravitsemussuositukset, ajankohtaiset tutkimukset, muu ajankohtaismateriaali)
– ravitsemuslaadun kehittämistehtävä (ryhmätyö) ja sen esittäminen verkossa
– vertaisarviointi

Aikataulutus:
Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 ja päättyy 8.9.2019.

Kurssi alkaa 19.9.2019 ja päättyy 1.11.2019.

Webinaarit:
To 19.9.2019 klo 9 – 10.45
Ma 30.9.2019 klo 14.15 – 15.30
Pe 1.11.2019 klo 12.15 – 13.00

Assessment: 

Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän tuntee joidenkin ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa luetella asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Opiskelija tietää periaatteet, miten edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.

Hyvä
Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän tunnistaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä
huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään. Hän osaa tulkita ravitsemustietoa ja käyttää uusinta tietoa.

Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.
Hän osaa myös hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä työssään. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Earlier education: Ravitsemuspassi 1 –suoritus (www.ravitsemuspassi.fi): Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.
Teacher(s): Kaija Nissinen
Email: kaija.nissinen@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 08.09.2019
Date: 19.09.2019 - 01.11.2019
COURSE FULL