Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat

-
3 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opiskelija osaa tunnistaa IÄKKÄÄN IHMISEN ja hänen läheisensä riippuvuus- ja mielenterveysongelmia. Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmien hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja osaa vertailla niitten käyttökelpoisuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija pohtii ohjatusti omia arvojaan ja asenteitaan sekä toimintaansa.

Sisältö:
– aineriippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet
– yleisimmät mielenterveysongelmat, kaksoisdiagnoosi
– kuntoutusvaihtoehdot
– IÄKKÄÄN IHMISEN erityistarpeet riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
– moniammatillinen työ riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa

Working methods and scheduling: 

itsenäinen työskentely

Assessment: 

Tyydyttävä
Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii ohjatusti omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa.

Hyvä
Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Earlier education: Ei edeltävyysvaatimuksia
Teacher(s): Anna-Kaarina Koivula
Email: anna-kaarina.koivula@seamk.fi, p. 040 830 2143
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 08.09.2019
Date: 16.09.2019 - 31.12.2019
COURSE FULL