Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opintojaksolla perehdyt ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Ymmärrät seksuaalisuuden ihmisen pe-rustarpeena, oikeutena ja hyvinvointina. Saat käytännön työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen ja sensi-tiiviseen ohjaukseen. Opiskelet, mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja miten, seksuaalisuutta ku-vataan eri kulttuureissa. Tarkastelet ja pohdit opintojakson aikana ajankohtaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuu-teen ja seksuaaliterveyteen

Objectives: Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa ja osaa määritellä seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvin-vointia
- osaa kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
- tunnistaa yleisimpien sairauksien yhteyden seksuaalisuuteen
- osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuden ja toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla
- tunnistaa yhteiskunnassamme ajankohtaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä haasteita ja osaa toimia niiden ehkäi-semiseksi
Moduulit ja sisältö
Peruskäsitteet ja taustaa
Seksuaalisanasto
Moduuli 1 Seksuaalisuus ihmisen elämän kulussa
- Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
- Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- Seksuaalisuuden portaat
- Elämänmittainen seksuaalisuus
Moduuli 2 Seksuaalisuuden monimuotoisuus
- Sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
- Seksuaalisuus ja etninen kulttuuri
Moduuli 3 Seksuaalisuus ja terveys
- Minäkuva ja seksuaalisuus
- Ihmisen terveydentilan yhteys seksuaalisuuteen
Moduuli 4 Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
- Ohjauksen perusteet
- Sensitiivinen seksuaaliohjaus
- Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
Moduuli 5 Seksuaalisuus oikeutena
- Lainsäädäntö
- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
- Väkivallan ehkäisy
Working methods and scheduling: 

Opintojakso opiskellaan kesäopintoina verkossa kesällä 2019 (30.5. – 31.7. aikana)
Työskentely verkossa itsenäisesti. (oppimistehtävät tehdään yksin tai yhdessä opintojaksolle osallistuvien
opiskelijoiden kanssa. Moduuleihin liittyvinä tehtävinä esim. keskustelut ja yhteiset pohdinnat kommentteineen
keskustelualustoilla, sähköiset testit, yksilölliset kirjalliset tehtävät)

Assessment: 

Opiskelija suorittaa vaaditut opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti.
Hyväksytty / täydennettävä

Earlier education: Ei vaadittavia edeltävyysehtoja.
Teacher(s): THM, SHO, kätilö Sirkka Havela
Email: sirkka.havela@lapinamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 15.05.2019
Date: 30.05.2019 - 31.07.2019
COURSE FULL