Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet, opiskelija:
– ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
-on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta
– tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja sen seuraukset sitä kohdanneelle
– tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet
– tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet
-tuntee seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön

Sisältö: seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys, väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi, väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat, työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työhyvinvointi, väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä

Working methods and scheduling: itsenäinen työskentely, ryhmätöitä verkossa
Assessment: 
Hyväksytty/hylätty
Info: Opintojakso tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä Oulun AMK:n, Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Metropolia AMK, Tampereen AMK:n ja THL:n kanssa. Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä. Opintojakso toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Moodlessa.
Earlier education: -
Teacher(s): Tarja Ratia, Tampereen amk
Email: tarja.ratia@tuni.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline.tamk@tuni.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 15.09.2019
Date: 30.09.2019 - 01.12.2019