Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 2 (B1)

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Suomi toisena kielenä

Course language: 
Course description: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen sosiaali- ja terveysalan organisaatioon ja sen toimintoihin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja potilastilanteisiin. Lisäksi laajennetaan ammatillista sanastoa sekä perehdytään suomen kielen käyttöön erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tilanteissa, puhekielen muotoihin sekä ammatillisen kielen tyypillisiin piirteisiin.

Tavoitteet
Opiskelija laajentaa sosiaali- ja terveysalan käsitteiden tuntemustaan sekä alan ammatillisia perustietoja ja -taitoja. Opiskelija tiedostaa ammatillisen kielen tilanteisen vaihtelun ja osaa käyttää ammatillista kieltä työelämän erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää erilaisia oman alan työelämän tekstejä sekä osaa tuottaa lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1–B1.2.

Edeltävyysehdot
Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Working methods and scheduling: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.
Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Assessment: 

Numeroarviointi 0–5

Info: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Teacher(s): kristiina.kuparinen@laurea.fi
Email: kristiina.kuparinen@laurea.fi


Enrolment date: 28.01.2019 - 17.05.2019
Date: 03.06.2019 - 26.07.2019
COURSE FULL