Sponsorointi

-
5 ECTS

Hub:  4everyone

Course language: 
Course description: 

Sponsorointi on kasvava yritysyhteistyön muoto niin yrityksille markkinoinnillisesti kuin sponsoroitaville rahoituksellisesti. Sponsorointi vaatii aiempaa enemmän osaamista, erityisesti aloilla joilla ei ole aiemmin hyödynnetty sponsorointia. Tämän opintojakson tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ja -taidot sponsorien hankkimiseen.

Opintojakson sisältö

 • sponsorointi ja yritysyhteistyö käsitteinä
 • sponsoroinnin tavoitteet sponsorin ja sponsoroitavan kannalta
 • sponsoriyhteistyön suunnittelu ja organisointi
 • sponsorointisuunnitelman laatiminen
 • sponsorointiin liittyvät sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö

Tavoitteet
Opintojakson osan suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kertoa sponsoroinnin merkityksestä ja kehityksestä
 • arvioida sponsoroinnin merkitystä sekä sponsorin että sponsoroitavan näkökulmasta
 • hakea, valita ja vertailla yhteistyökumppaneita
 • laatia sponsorointisuunnitelman

Working methods and scheduling: 
 • Opintojakson Optima-työtila avautuu 1.10.2019 kaikille opintojaksolle hyväksytyille.
 • Verkko-opiskelu, tiedonhankinta, vertaisoppiminen ja -arviointi.
 • Opintojakso koostuu kolmesta osasta:
  1. lähdemateriaaliin tutustuminen ja kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen,
  2. sponsorointisuunnitelman laatiminen
  3. vertaisarviointi
Assessment: 

H-5, Arvosanan muodostuminen: kirjallisuuskatsaus 25%, suunnitelma 50% ja vertaispalaute 25%.

Info: 

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että Turun AMKin opiskelijoille on määritelty opiskelijakiintiö: 50 ja muiden Suomen amkien opiskelijakiintiö on: 30 opiskelijaa. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 20 opiskelijapaikkaa. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta. Turun AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.

Turun AMK:n kiintiössä ja avoimen AMK:n kiintiössä vielä tilaa ilmoittautua. Muiden Suomen AMK:ien kiintiö on TÄYNNÄ.

Teacher(s): Markus Hatakka
Email: markus.hatakka@turkuamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@turkuamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 31.08.2019
Date: 01.10.2019 - 31.12.2019
COURSE FULL