Strateginen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (yamk-taso)

-
5 ECTS

Hub:  Humanities and Education, Culture, Health and Wellbeing, Master’s, Business, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Opintojakso antaa valmiuksia kehittää ja koordinoida väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä osana strategista kehittämistä ja johtamista. Opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys ja sen muuttuvat tarpeet. Opintojaksolla painottuvat väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen sekä organisaation että hallinnollisen järjestelmän näkökulmista. Opiskelija saa valmiuksia tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ja sen kehittämisessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
– osaa hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja ohjelmia
– soveltaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden kansallisia ja kansainvälisiä lähestymistapoja omassa toiminnassaan

Keskeinen sisältö

– hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat
– hyvinvoinnin ja terveyden ja edistämisen ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset suuntaukset sekä linjaukset
– strategisen työn kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Opintojakson arviointikriteerit ovat Moodle- oppimisympäristössä. Opintojakson oppimista tukevat verkko-oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojakson kokoava lopputehtävä arvioidaan asteikolla 0-5.
Arviointiasteikko: 0-5

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Teacher(s): Riitta Turjamaa
Email: riitta.turjamaa@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 23.09.2019 - 13.12.2019
COURSE FULL