Suometsien hoito

-
5 ECTS

Hub:  Nature and Environment

Course language: 
Course description: 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista ojitetun suon kunnostusojituskelpoisuuden alueen kasvuolot, luontoarvot, eri käyttömuodot sekä lainsäädännön että taloudelliset seikat huomioon ottaen. Hän osaa laatia ja toteuttaa itsenäisesti kunnostusojitussuunnitelman sekä kytkeä sen yhteen puunkorjuun kanssa.

Teemat

Kunnostusojituksen perusteet
Kunnostusojituksen suunnittelu
Rahoituslainsäädäntö (Kemera)
Vesiensuojelu

Working methods and scheduling: 

Assessment: 

Hyväksytty – Hylätty

Teacher(s): Kalle Santala
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@lapinamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 23.10.2019 - 31.12.2019
COURSE FULL