Tuotannon ja logistiikan perusteet

-
3 ECTS

Hub:  Business

Course language: 
Course description: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää logistiset prosessit. Hän osaa laskea keskeisiä tunnuslukuja. Hän ymmärtää, miten logistiikan tehokkuuteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö:
Tuotannollisen toiminnan peruskäsitteet,
Logistiikan peruskäsitteet,
Varastointi, kuljetukset ja toimitustapalausekkeet,
Tunnusluvut,
Logistiikan suunnittelu ja kehittäminen

Working methods and scheduling: Verkkokurssi
Assessment: 
0 - 5
Teacher(s): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Queries related to enrollment practices: marja.haapavaara@kamk.fi


Enrolment date: 02.09.2019 - 15.09.2019
Date: 02.09.2019 - 31.12.2019