Valmentava johtajuus

-
5 ECTS

Hub:  Master’s, Business

Course language: 
Course description: 

Opiskelija tuntee ja ymmärtää valmentavan johtajuuden ajattelu- ja toimintatavat osana tuloksellista johtamistyötä. Opiskelijaa osaa soveltaa toimintamalleja ja erilaisia työkaluja yksilön ja tiimien johtamistilanteissa sekä kehittää organisaation valmentavan johtamisen käytänteitä aikaansaavan ja innostavan työyhteisön rakentamiseksi.

Working methods and scheduling: Etäopiskelu, videoluennot ja webinaarit, itsenäisenä työskentelynä suoritettavat tehtävät, case sekä pienryhmätyöskentely.
Assessment: 
Numeroarviointi 0-5
Earlier education: AMK-tutkinto
Teacher(s): Jaana Saarisilta
Email: jaana.saarisilta@jamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@jamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 16.09.2019 - 30.11.2019