Valmentava työote

-
5 ECTS

Hub:  Humanities and Education, Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opiskelija perehtyy yksilön tai ryhmän valmentamiseen ja dialogiseen työskentelyyn ohjaus-ja valmennustoiminnassa. Teoreettista tietoperustaa sekä omia kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintokokonaisuuden kautta sinulla on hallussa peruskäsitteet valmentavasta ohjaamisesta ja valmentavasta työotteesta osana kasvatustoimintaa.

Objectives: Opintojakson käytyään opiskelija tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet.
Osaa tarkastella ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita sekä tavoitteita tarvelähtöisesti.
Osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden.
Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana.
Working methods and scheduling: 

Opintojakson aloituswebinaari 3.6.2019 klo 15-16.30. Pääasiallisesti itsenäistä työskentelyä ennakkotehtävän, käsitetehtävän ja tietoperustaan pohjautuvan kirjallisen tehtävän muodossa. Itsenäisesti suoritettava monivalintapohjainen verkkotentti. Dialogisuutta käsitellään keskustelutehtävän kautta joko keskustelualustalla tai online-ympäristössä. Toteutusaika 1.6.-31.7.2019.

Assessment: 

1 – 5

Earlier education: Ei ole
Teacher(s): Juha Nikkilä
Email: juha.nikkila@humak.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@humak.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 01.06.2019 - 31.07.2019