Veget, hiilet ja hyönteiset

-
5 ECTS

Hub:  Hospitality Management

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on tutustua kiertotalouden mahdollisuuksiin ruokapalveluissa. Keskeisiä teemoja ovat hiilijalanjäljen pienentämien, ruokahävikki, uusien kasvisraaka-aineiden käytön tunteminen ja käyttö. Lisäksi tavoitteena on perehtyä hyönteisten käyttöön elintarvikkeena.
Opiskelijalla on ajantasainen tietämys kiertotaloudesta, hiilijalanjäljen pienentämisestä, ruokahävikin lajeista ja vähentämisen menetelmistä ja mahdollisuuksista ravitsemispalveluissa.
Opiskelija tuntee erilaiset kasvisruokavaliot, hänellä on tietoa erilaisista kasvisruokavalioihin sopivista uusista proteiinivaihtoehdoista ja myös hyönteisten käytöstä elintarvikkeena.
Opiskelija osaa hyödyntää kestävän kehityksen teemoja tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänellä on tietotaitoa uusien proteiinilähteiden ja hyönteisten säilytyksestä, käsittelystä ja käytöstä ruuanvalmistuksessa ja hän hallitsee asiakasviestinnän ja tarvittaessa pakkausmerkintöjen tekemisen.
Opiskelija ymmärtää ammattikeittiöiden merkityksen uusien elintarvikkeiden käytön edistäjänä ja osaa valita ja kehittää sopivia keinoja kiertotalouden edistämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Sisältö:
Mitä hävikki on ruoka- ja ravitsemispalveluissa?
Millaisia kasvisruokavalioihin sopivia proteiinein lähteitä on saatavilla ja mikä on niiden ravintosisältö?
Miten ruokapalveluiden hiilijalanjälkeä arvioidaan/ lasketaan ja miten sitä voidaan pienentää?
Miten uusia proteiinin lähteitä käytetään ruuanvalmistuksessa ja miten ne sopivat erityisruokavalioihin?
Mitkä hyönteislajit ovat sallittuja elintarvikekäytössä ja mitkä seikat puoltavat hyönteisten käytön lisäämistä?
Miten hyönteisiä käytetään elintarvikkeena; säilytys, käsittely ja asiakasviestintä?
Millaisia keinoja ja välineitä ruokapalveluissa on hiilijalanjäljen pienentämiseen, kasvisruuan lisäämiseen, ja hyönteisten käytön edistämiseen ja näiden teemojen viestintään asiakkaille?

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaa on pääosin tallennettu Moodleen.

Arviointi:
Opintojakson arviointi hyväksytty/ hylätty.
Kunkin kolmen 1 op laajuisen osion arviointi perustuu tehtävään tai verkkotenttiin ja on hyväksytty/ hylätty/ uusittava tai täydennettävä. Verkkotentit voi uusia 2 kertaa. Ohjeet Moodlessa.

Case-tehtävän arvioinnissa käytetään opettajan antaman palautteen lisäksi myös vertaisarviointia ja mahdollisuuksien mukaan työpaikoille tehtävien case-töiden yhteydessä työelämäedustajan palautetta. Ohjeistus Moodlessa.

Objectives: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Working methods and scheduling: 

Kts. kohta ‘Opintojakson kuvaus’ edellä.

Assessment: 

Hyväksytty/ hylätty

Earlier education: Ei edeltävyysehtoja.
Teacher(s): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@xamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 31.03.2019
Date: 02.05.2019 - 30.09.2019