Venäjän kielen perusteet 1

-
5 ECTS

Hub:  4everyone, Languages and Communication

Course language: 
Course description: 

Opiskelija osaa
– kielen perusrakenteita ja perussanastoa
– viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
– kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Working methods and scheduling: 

Itsenäinen opiskelu opetusvideoiden ja etätehtävien (pelien) avulla. Zoom verkkokeskustelut opituista asioista pienissä ryhmissä.

Assessment: 

H-5,
Tentti: 50% – kirjalliset tentit
Jatkuva näyttö (aktiivisuus, suullinen näyttö ja tehtävät): 50%.

Earlier education: Ei edeltävää osaamista. Lisätietoja venäjän lehtorilta: ekaterina.arola@laurea.fi
Teacher(s): Ekaterina Arola
Email: ekaterina.arola@laurea.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@laurea.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 01.09.2019
Date: 09.09.2019 - 20.12.2019
COURSE FULL