Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä

-
5 ECTS

Hub:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet:
1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta.
2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta.
3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia.
4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.

Sisältö:
1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti?
2. Osaamisen osoittaminen – mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta?
3. Tarinankerronta – miten se liittyy osaamisen osoittamiseen?
4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla.
5. Videoeditoinnin perusteita.
6. Digitarinat elämään.
7. Harjoitustyö: Osaamisen osoittaminen

Working methods and scheduling: Verkkokurssi itse opiskellen 16.9.2019 - 30.6.2020 välisenä aikana. Opintojakso pyörii non-stoppina, eli siihen voi liittyä milloin vain. Opinnot pitää olla kuitenkin suoritettu valmiiksi 30.6.2010 mennessä. Opiskelu on kurssin kuluessa aikaan ja paikkaan sitomatonta. Ajankäyttö ja kuormitus koostuu itseopiskelusta ja oppimistehtävien ja harjoitustyön tekemisestä. Opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään tunnukset Oamkin moodle-alustalle, jonka jälkeen opiskelija voi aloittaa opintojakson suorittamisen.
Teacher(s): Markus Aalto
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@oamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 01.06.2020
Date: 16.09.2019 - 30.06.2020