Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5 op

-
5 ECTS

Hub:  4everyone, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Syvennä tietojasi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toimijoista ‐ jaa kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisista ratkaisuista ja toimintamalleista! Opettajan yrittäjyyskasvatus –koulutukseen tarkastellaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan osaamisena sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana
kaikkien kouluttajien työtä.

Koulutuksen sisällöt

Keskeiset käsitteet, sisällöt ja linjaukset
Yrittäjyyskasvatuksen monet merkitykset
Yrittäjyyskasvatus pedagogisena lähtökohtana ja suhteessa muihin itseohjautuvuutta tukeviin lähetystapoihin
Yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri
Toimijat, verkostot ja tukimateriaalit
Yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
Oppimisympäristöt yrittäjyyden tukena

Objectives: Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössään. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä.
Working methods and scheduling: 

Optimassa oleva materiaali.
Artikkelit, kirjat, videot ja muu materiaali aiheesta.

Itsenäinen työskentely ja vertaiskommentointi online-koulutuksessa

Etäopiskelu verkossa online 24/7

Assessment: 

Osoitat osaamisesi Optima-oppimisympäristössä tehtävillä sekä kirjallisilla että videomuodossa olevilla tehtävillä sekä osallistumalla vertaiskeskusteluun. Opintojen päätteeksi teet reflektoivan itsearvioinnin ja palautteen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Info: 

Opintojakso soveltuu kaikkien kouluasteiden opettajille ja opettajaopiskelijoille.

Earlier education: Toimit joko opettajana tai opiskelet opettajaksi
Teacher(s): Lehtori Piia Kolho
Email: piia.kolho@jamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@jamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 30.04.2020
Date: 01.10.2019 - 31.05.2020