Energia ja ympäristö

-
2 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee ja ymmärtää tärkeimmät energia-alan käsitteet, tuntee globaalit energialähteet ja energiankulutuksen kohteet sekä kansainvälisen ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan. Lisäksi opiskelija tuntee ilmastopolitiikan tavoitteisiin liittyvän lainsäädännön ja keskeiset ohjauskeinot.
Opiskelija tunnistaa merkittävimmät päästöt maahan, veteen ja ilmaan sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.
Ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, ympäristölainsäädäntö ja ohjauskeinot, energianlähteet ja energiankäyttö, kiertotalous, ilmastopäästöt ja niiden vaikutukset, ympäristövaikutukset ja niiden hallinta, hiilidioksidipäästöjen laskenta, jätehuollon perusteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opetus, arvioitavat harjoitustehtävät, itsenäinen opiskelu.
Verkko-opetus toteutetaan Optima-oppimisympäristössä.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: 

ei

Opettaja(t): Marjukka Nuutinen
Email: marjukka.nuutinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 15.12.2019