Englannin kielen valmentavat opinnot

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Itsenäisesti verkossa suoritettava englannin kielen valmentava kurssi, jossa pääpaino on peruskieliopissa. Sanasto on kulttuuripainoitteista.

Tavoitteet: Pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa englannin kielen perusrakenteet halliten
vahvistaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon kuuluvista englannin opinnoista. kielen perusrakenteet ja sanasto sekä niiden soveltaminen vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esitteleminen, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen )
oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään tutustuminen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely verkossa

Arviointi: 

Numeroarvio 1-5

Opettaja(t): Kirsi MacKenzie
Email: kirsi.mackenzie@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019