Englannin tehovalmennus

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti ja suullisesti englanniksi keskeisimmissä viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia englannin opiskelun apuvälineitä esimerkiksi tekstin tuottamisessa ja ääntämisen sekä sanavaraston kehittämisessä. Kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Opintojakson sisältö
Mitkä ovat keskeisimmät englannin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa puhetilanteissa? Kuinka laadit lyhyitä tekstejä englanniksi? Kuinka kehität ääntämistäsi ja sanavarastoasi ja kuvaat tapahtumia oikeassa aikamuodossa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi ja käytät apuvälineitä tehokkaasti?

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä.

Arviointi: 

Arviointikriteerit- hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytty kun kaikki tehtävät ja verkkotentit on hyväksytysti palautettu.
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: 

Ei edeltävyysehtoja

Opettaja(t): Heini Haapaniemi
Email: heini.haapaniemi@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 07.10.2019 - 21.12.2019
TÄYNNÄ