Englanti

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

The student is able to use the English language when communicating with customers and colleagues. The student is able to interpret and explain texts of their own specialization line orally and in writing. The student is able to tell about the products in his/her field and to describe working methods and production processes both orally and in writing. The student understands and is able to compile documents needed in working life.

Tavoitteet: Oral and written communications needed in the field of engineering. Product demonstrations /presentations. Explaining production processes. E-mailing. Technical shapes and measures. Reading skills related to professional information, texts and terms.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa. Opiskelu on itsenäistä, ajasta ja paikasta riippumatonta.

Kurssimateriaali Moodle-alustalla. Sisältää erikseen osioita sähkö- automaatio, energia ja lvt-alalle. Suoritetaan valittu osio.

Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.

Arviointi: 

Kurssiarvosanaan vaikuttavat arvioitavat suoritukset: suullinen esitys, digitaalinen CV, kuuntelutehtävät ja kirjallinen koe sekä palautettujen tehtävien määrä.

Opettaja(t): Marjo Heikkinen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ