Environmental History

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

The students gets an understanding and new perspectives of current environmental challenges by looking into global environmental history, the interrelationship between nature and humans through time.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

The course is virtual

Arviointi: 

Pass/fail and formative feedback on the assignments are given

Opettaja(t): Stefan Heinänen
Email: stefan.heinanen@novia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: anta.kronqvist@novia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 27.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 23.08.2019