Eri-ikäiset asiakkaat mielenterveystyössä

-
5 OP

Ala:  Päihde- ja mielenterveystyö, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on saada syventäviä valmiuksia työskentelyyn mielenterveys- ja päihdehoitotyössä sekä kohdattessa mielenterveyden ongelmista kärsiviä potilaita /asiakkaita muilla hoitotyön erikoisaloilla.
OPISKELIJA OSAA: ymmärtää yksilön kasvun ja kehityksen vaiheiden sekä varhaisten kokemusten merkitystä mielenterveyteen ja sairauteen, ymmärtää mielenterveysongelmien siirtymistä ylisukupolvien ja ennaltaehkäisevän työn keinoja, osaa soveltaa perhehoitotyön menetelmiä mielenterveyden hoitotyössä, osaa soveltaa tutkittua tietoa hoitotyön kliinisesta ympäristöstä nouseviin näkökulmiin ja löytää niihin uusia ratkaisuja.
Sisältö: mielenterveyden hoitotyö ihmisen eri ikävaiheissa, vuorovaikutus ja kiintymyssuhde, ennaltaehkäisevä mielenterveydenhoitotyön perhetyön näkökulmasta, näyttöön perustuva hoitotyö ja hoitosuositukset.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Videoluennot, tehtävät. Ryhmätöitä verkossa.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty
Hyväksytyn suorituksen edellytykset: Opiskelija osallistuu verkkoluentoihin ja tekee tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Hän palauttaa oppimistehtävät sovitusti sekä tekee yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimistehtävät on laadittu johdonmukaisesti ja selkeästi. Ne ovat havainnollisia, ja niissä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti koulutuksen sisältöjä ja omia kokemuksia. Teksti on kirjoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi.

Aikaisemmat opinnot: 

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusopinnot.

Opettaja(t): Irina Tiainen
Email: irina.tiainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 15.01.2020
Ajankohta: 09.03.2020 - 15.05.2020