Erityisruokavaliot

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Onko erityisruokavalio-osaamisesi työelämän ja ammattitaitosi kannalta riittävää? Opintojaksolla opiskellaan ravitsemussuositusten näkökulmasta eri erityisruokavalioita ja tutustutaan niiden käytännön toteutukseen. Käsiteltäviä ruokavalioita ovat mm. maidoton ja vehnätön ruokavalio, keliakia sekä erilaiset vegaaniruokavaliot. Myös vatsa- ja suolisto-oireiden hoitoon käytettyä FODMAP – ruokavaliota avataan. Keskeisiä kysymyksiä ovat: kuka hyötyy erityisruokavalioista ja milloin niitä tulee noudattaa terveydellisistä syistä? Miten ruokavaliot toteutetaan ja kuinka riittävä ravintoaineiden saanti turvataan eri ruokavalioissa?

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tunnistaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden erityispiirteet.
Opiskelija osaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden käytännön toteutuksen ruoka- ja elintarviketasolla.

Opiskelija osaa huomioida terveellisen kokonaisravitsemuksen toteutumisen erilaisissa yleisimmissä erikoisruokavalioissa.

Keskeinen sisältö:

Yleisimmät erityisruokavaliot
Erityisruokavalioiden käytännön toteutus ruoka-ainetasolla

Terveellisen kokonaisravitsemuksen hahmottaminen erilaisissa erityisruokavaliossa, mm. ravintoaineiden täydennystarpeet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti ja niiden palauttaminen Moodeen annetussa ajassa.

Arviointiasteikko: S/0 (hyväksytty/hylätty)

Aikaisemmat opinnot: 

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Opettaja(t): Sari Aalto
Email: sari.aalto@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 30.11.2019
TÄYNNÄ