Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä perehdyt mitä erityisellä tuella tarkoitetaan, miten tuen tarve voi ilmetä ja miten tuen tarve tunnistetaan. Toisen osan sisältönä on erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen. Kolmannessa osassa perehdyt erityisen tuen toteutustapoihin valitsemassasi palvelussa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Erityinen tuki. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen. Erityisen tuen toteutusmuodot.
Opettaja(t): Antti Raekorpi ja Riita Räsänen
Email: Antti.Raekorpi@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ