eService Competence

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Virtuaalitoteutus Optima -työtilassa.
Student is able to describe digital services according to student’s own professional knowledge base

Opiskelija osaa kuvailla oman alansa näkökulmasta digitaaliset palvelut –käsitettä

Student is able to analyze and assess a certain digital service and explain its meaning / significance in renewing traditional services.

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida tiettyä digitaalista palvelua ja selittää sen merkitystä palvelujen uudistamisessa

Student is able to innovate and develop digital service by generating new digital service ideas or service processes

Opiskelija osaa innovoida ja kehittää erilaisia alansa ePalveluaihioita tai niiden palveluprosesseja

Opintojaksolla perehdytään digitaalisten palvelujen analysointiin ja niiden kehittämisen ideointiin.
Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:
1. Digitaalisten palvelujen määrittely
2. Digitaalisten palvelujen käyttäjäkokemukset
3. Nykyisten digitaalisten palvelujen analysointi (oma koulutusala)
4. Digitaalisten palveljen kehittämisen ideointi
Opintojakso sisältää teemoihin liittyviä erilaisia yksilö-ja ryhmätehtäviä.(kaikki tehtävät voi suorittaa myös yksilötehtävinä).
Opintojakson voi suorittaa kokonaan joko suomeksi tai englanniksi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Orientaatio -luento toteutetaan Zoom -ohjelmalla, linkki; https://laurea.zoom.us/my/alapoikela. Orientaatio on 28.1.2019 klo 13-15
Luento on vapaaehtoinen, mutta suotava. Orientaatio-luennon ajankohta ilmoitetaan myöhemmin tässä. Orientaatio-luento nauhoitetaan

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla H-5. Tehtävien arviointikriteerit on esitetty Optimassa kunkin teeman yhteydessä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kunkin teeman oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Muuta infoa: 

webbikamera ja headset

Opettaja(t): Mirva Alapoikela
Email: mirva.alapoikela@laurea.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 21.06.2019