Esimiestaidot

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoite:
Opiskelija
Kykenee arvioimaan ja kehittämään organisaation toimintaa ja henkilöstöä.
Osaa johtaa muutosta ja oppimista tiimissä ja organisaatiossa.
Hallitsee esimiesviestintätaidot
Kykenee ratkaisemaan konflikteja rakentavasti.

Sisältö:
Organisaation ja henkilöstön arviointi ja kehittäminen.
Muutosjohtaminen ja oppivan organisaation edistäminen.
Esimiesviestintä
Haastavien tilanteiden ratkaiseminen eri menetelmiä hyödyntäen.

Sisällöt ja niiden painotukset tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti opintojakson alussa.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Ei tiedossa.
Arviointi: 
"Toteutuksessa ei ole tenttejä.
Hylätty:
Tehtävää ei ole palautettu aikataulun mukaisesti tai se ei vastaa ohjeistusta.
1 opintopiste = 27 työtuntia."
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoa.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 02.06.2019