Esimiestyö

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tunnistaa esimiehen erilaiset tehtävät, vastuut ja roolit, joita esimies tarvitsee organisaation resursointien suunnittelussa ja toiminnassa. Hän ymmärtää esimiehenä toimiessaan organisaation strategian merkityksen ja osaa hyödyntää sen jalkauttamisessa operatiivisia tunnuslukuja organisaation toiminnan taustalla. Opiskelija kykenee esimiehenä arvioimaan organisaation muutosprosesseja ja hyödyntämään työyhteisönsä kehittämistä edistäviä työmenetelmiä. Opiskelija hallitsee esimies-alaistyössä tarvittavia vuorovaikutteisuuteen ja palautteen antamiseen liittyviä malleja sekä ymmärtää niistä aiheutuvaa toimintaa ja seurauksia. Hän tunnistaa oman esimiestyönsä kehittämistarpeita. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen.

Käsiteltävät asiat: Esimiehen vastuut ja roolit, esimiehen organisointi- ja resursointitehtävät, esimiestoiminta strategian ylläpitäjänä, työyhteisössä ja muutosprosessissa, palautteen antaminen: esimiehen vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot, oman esimiesosaamisen kehittäminen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan 100 %:sti verkossa 29.10. – 29.12. välisenä aikana. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisalusta Moodlea. Ennen opintojakson alkua opiskelija saa ilmoittautuessa ilmoitettuun sähköpostiinsa ohjeistuksen SAMK-tunnusten aktivointiin, johon liittyy myös student.samk –sähköpostitili.

Lisäksi opintojakson vastuuopettaja lähettää osallistujille sähköpostitse ennen opintojakson alkua ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. HUOM! Sähköposti lähetetään tulevaan student.samk –sähköpostiisi.

Arviointi: 

Opintojakso arvostellaan arvosanoin 1-5. Lisätiedot arviointiperusteista löytyy opintojaksoselosteelta.

Opettaja(t): Jonna Koivisto
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@samk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.10.2019
Ajankohta: 29.10.2019 - 29.12.2019
TÄYNNÄ