Esimiesviestintä

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oivallat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön olennaisena osana ja hahmotat esimiesviestintään vaikuttavia tekijöitä esimiehen, työyhteisön ja organisaation tasoilla. Opit viestintä- ja vuorovaikutustapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään.

Tavoitteet: <h3>Sisältö:</h3> viestintä osana esimiestyötä, esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja kanavat, esimiehen vuorovaikutustaidot, viestintä muutostilanteessa, palautteen anto osana esimiesviestintää, esimiehen haastattelu.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja esimiehen työhön tutustuminen ja tiedon hyödyntäminen omissa oppimistehtävissä. Essee-tyyppisten tekstien ja blogitekstien tuottaminen.
Opintoihin sisältyy neljä virtuaalioppituntia joko tallennettuina tai reaaliaikaisesti: (16.5. klo 10:00-11:30), (21.5. klo 10:00-11:30), (23.5. klo 10:00-11:30), (28.5. klo 10:00-11:30).

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Satu Saarinen
Email: Satu.Saarinen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ