Esimiesviestintä

-
5 OP

Ala:  Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat. Lisäksi hän osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.

Sisältö:
Esimiesviestinnän merkitys
Esimiesviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä
Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ