Esimiesviestintä (YAMK)

-
5 OP

Ala: Kaikille aloille soveltuva, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat. Lisäksi hän osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.

Sisältö: esimiesviestinnän merkitys, esimiesviestinnän keinot ja kanavat, viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet, kriisiviestintä, esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ