Espanja 1

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija omaksuu espanjan keskeistä sanastoa ja sen perusrakenteita. Hän oppii kielen ääntämisen perusteet ja saa valmiuksia selviytyä espanjan kielellä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. Hän tutustuu kohdemaiden tapakulttuuriin ja maantietoon.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Adobe Connect
Moodle
Tentti

Arviointi: 

Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (5)

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat Adobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti. Uusi alkava kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

Muuta infoa: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Opettaja(t): Cláudia Machado Rundgren
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 11.09.2019 - 18.10.2019
TÄYNNÄ