Espanja 2

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija syventää osaamistaan espanjassa. Hän selviytyy arkipäivän puhetilanteissa, ymmärtää helppoja yleiskielisiä tekstejä ja osaa kirjoittaa perusrakenteiden mukaista tekstiä. Hän tutustuu kohdemaiden työelämän tapakulttuuriin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Adobe Connect
Moodle
Tentti

Arviointi: 

Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (5).

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat Adobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti.

Uusi alkava kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

Muuta infoa: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Aikaisemmat opinnot: 

Espanja 1

Opettaja(t): Cláudia Machado Rundgren
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 11.12.2019