Etäpalveluohjaus

-
2 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Etäpalveluohjauksen mahdollisuudet erilaisten asiakasryhmien omahoidon ja kuntoutuksen menetelmänä ovat lisääntyneet viime aikoina. Etäpalveluohjaus-kurssi antaa valmiuksia tarkastella ja pohtia erilaisten etäpalveluohjausmenetelmien hyödyllisyyttä ja niihin liittyviä haasteita sekä ohjausta antavan asiantuntijan että ohjattavan asiakkaan näkökulmasta.
Tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan etäpalveluohjaus- menetelmän soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Kurssi sisältö:
• Eettisyys ja tietoturva etäpalveluissa
• Etäohjaus ja etäkuntoutus, asiakkaan tutkiminen, seuranta, neuvonta ja omahoidon ohjaus etäteknologian avulla
• eHealth, mHealth
• Etäpalveluohjauksen vuorovaikutuksen erityispiirteet

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely, kolme tehtäväosiota. Ei pakollista läsnäoloa vaativia tapaamisia. Tehtävät on suoritettava järjestyksessä. Seuraavan tehtäväosion avautuminen edellyttää, että edellinen osio on tehty valmiiksi ja hyväksytty.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Muuta infoa: 

Etäpalveluohjaus on tärkeä osa nykypäivän ja tulevaisuuden asiakaspalveluosaamista.

Aikaisemmat opinnot: 

Ei edelt. ehtoja

Opettaja(t): Mari Salminen-Tuomaala, TtT, yliopettaja
Email: mari.salminen-tuomaala@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ