Etiikka, viestintä ja vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla

-
5 OP

Ala:  Johtaminen ja työyhteisö, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija
• Tietää sosiaali- ja terveysalan työssä olennaiset eettisen toiminnan periaatteet
• Tuntee asiakkaan yksilöllisen ja ammatillisen kohtaamisen perusteet
• Tietää asiakastilanteissa ja työssä ammatillisten toiminnan periaatteet
• Tunnistaa eettisiä haasteita vuorovaikutustilanteissa ja pohtii niissä toimimista
• Kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan sekä eettistä osaamistaan erilaisissa opiskelu- ja työtilanteissa sosiaali- ja terveysalalla

Opintojakson sisältö

• Etiikan, viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet
• Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan asiakastyön eettisiin haasteisiin
• Laki, uskonto ja eettiset periaatteet asiakastyössä
• Asiakkaiden ja työtovereiden kohtaaminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
• Näkökulmia erilaisten viestintäympäristöjen ja välineiden käyttöön asiakastyössä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson työskentelytavat

Verkko-oppiminen

Opintojakson aikataulutus

AJOITUS: viikot 9-18
SISÄLTÖ:
Etiikan, viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet
Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan asiakastyön eettisiin haasteisiin
Laki, uskonto ja eettiset periaatteet asiakastyössä
Asiakkaiden ja työtovereiden kohtaaminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
Näkökulmia erilaisten viestintäympäristöjen ja välineiden käyttöön asiakastyössä

TEEMAT:
Teema 1: Etiikan, viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, viikko 9
Teema 2: Laki ja eettiset periaatteet asiakastyössä, viikko 10
Teema 3: Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan asiakastyön eettisiin haasteisiin, viikko 12
Teema 4: Asiakkaiden ja työtovereiden kohtaaminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Näkökulmia erilaisten viestintäympäristöjen ja välineiden käyttöön asiakastyössä, viikko 14
Optimatentti, viikko 15

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Muuta infoa: 

Opintojaksolle hakevan on huomioitava, että opintojakso ei välttämättä korvaa ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opintoihin kuuluvia etiikan ja filosofian opintoja, Korkeakoulut päättävät opintojakson tutkintojen opintojen korvaamisesta ja opintoihin sisällyttämisestä omien linjaustensa mukaan.

Aikaisemmat opinnot: 

Opintojaksolle ei ole deltävyysvaatimuksia, mutta hyvä suomen kielen hallinta on välttämätön. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opettaja(t): Tiina Nurmela
Email: tiina.nurmela@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepin kautta.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 20.01.2020
Ajankohta: 03.02.2020 - 30.04.2020