Excel-osaamista tutkimustyön tarpeisiin

-
3 OP

Ala:  Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Perehdytään Excelin tilasto-ominaisuuksiin. Opiskelija osaa laskea eri tilastollisia tunnuslukuja sekä koko populaatiosta että erilaisista ryhmistä. Opiskelija kykenee tekemään erilaisia graafeja ja taulukoita sekä ryhmittelemään asioita. Hänelle ymmärtää korrelaation ja tilastollisen testauksen alkeita. Pivot-taulukoiden käyttö.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelija tekee Excel-tehtävät ja palauttaa ne Moodleen. Nämä arvostellaan ja niiden perusteella tulee arvosana. Tenttiä ei ole. Kurssi alkaa 3.6.19 ja jatkuu 31.8 asti. Kurssissa on opetusvideoita kuhunkin tehtävään. Opiskelija työskentelee tehtävien kanssa itsenäisesti.

Arviointi: 

numeroarvio

Aikaisemmat opinnot: Aikaisempaa Excel -osaamista ei tarvita.
Opettaja(t): Leo Sippola
Email: leo.sippola@seamk.fi, puh. 0408304215
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ