Excelin jatkokurssi

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa käyttää Excel-ohjelmistoa ja siihen liittyviä sovelluksia organisaation tuottaman tai ulkoisista lähteistä saatavan tiedon jalostamiseen ja esittämiseen. Opiskelija osaa julkaista tiedon ryhmätyöohjelmiston sivustolla.

Tavoitteet: Execlin ulkoiset tietolähteet, PowerQuery, interaktiiviset taulukot, Powerpivot, PowerView, tiedon esittäminen karttapohjalla PowerMap, tiedon muokkaus VBA-toiminnoilla, Sharepoint perustoiminnalisuus.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

AC-luennot:
8.5.2019 15:00 16:30
15.5.2019 15:00 16:30
22.5.2019 15:00 16:30
29.5.2019 15:00 16:30
5.6.2019 15:00 16:30
12.6.2019 14:00 16:30 Tentti

Opettaja(t): Jukka Kaisto
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 14.06.2019
TÄYNNÄ