Exergaming

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Course code: AW00BQ85

Tavoitteet: Students get familiarized to exergaming. The course includes assignments, which are based on different materials. It also includes an interview / familiarazion to the subject in practice.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Web course, interview / practical case

Arviointi: 

Pass / fail

Opettaja(t): Kari Partanen
Email: kari.partanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ