Fakta inom din bransch

-
3 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVK032

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija: syventää tietämystä alastaan;-perehtyy talouselämää, matkailua ja yritysmaailmaa koskeviin ajankohtaisiin asioihin; osaa poimia olennaiset asiat tekstistä muodostamalla niistä eri tyyppisiä kirjallisia tuotoksia; kehittää valmiuttaan kertoa kirjallisesti ja suullisesti oman alansa toimijoista sekä toiminnoista ruotsiksi.

Sisältö:
Talouselämä
Matkailupalvelut
Yritysmaailma
Ajankohtaisia asioita
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi + lähitentti esim. omassa korkeakoulussa

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Jaana Bäckman
Email: jaana.backman@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ