Framework for Sustainble Wellbeing Tourism

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Course code: AM00BH09

Tavoitteet: Objectives:
The students will be able to describe and explain the key concepts of wellbeing tourism as part of the wider field of health tourism. They will be able to identify wellbeing tourism networks. The students will be able to determine and define the main target groups and markets of wellbeing tourism in Finland and in a selected country of destination. They will be able to explain the pull factors of wellbeing tourism in Finland and they will possess in depth knowledge of key wellbeing tourism product themes and criteria.

Contents:
Concepts, forms and special features of wellbeing tourism
Wellbeing lifestyle, tourist motivation
Target groups and wellbeing markets
Wellbeing tourism products
Operational environment
Wellbeing tourism strategies
Finrelax product recommendations and criteria
Themes and spearheads of regional wellbeing strategy
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Independent online course

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Marjukka Turunen
Email: marjukka.turunen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ