Fundamentals of Web Development

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

The student
– learns to write simple static and dynamical Web pages
– gets to know common Web development technologies

Contents of the course:
– Introduction
– HTML
– CSS
– JavaScript
– PHP & MySQL
– Special Topics

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
Passed/failed. Student has to complete 75% of given assignments and follow given timetable.
Aikaisemmat opinnot: Basics in programming
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 18.12.2019