Fundamentals of Web Development

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

The student
•learns to write simple static and dynamical Web pages
•gets to know common Web development technologies

Contents:
•Introduction
•HTML
•CSS
•JavaScript
•PHP & MySQL
•Special Topics

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”Pass/failed.
Student has to complete 75% of given assignments and follow given timetable.”

Aikaisemmat opinnot: Basics in programming
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ